به گزارش پورتال شهرستان اقلید به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیرعامل گاز استان فارس گفت: طرح گازرسانی به ۸ روستای بخش حسن آباد شهرستان اقلید این طرح با ۱۱۲ کیلومتر شبکه، ۵۵۰ انشعاب و ۳۱۷ میلیارد ریال هزینه اجرا شده است.
حسینی افزود: با افتتاح این طرح ۱۵۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند و شهرستان اقلید در زمره شهر‌های سبز کشور قرار گرفت.