به گزارش پورتال شهرستان اقلید به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: کارگاه عملی خاکورزی حفاظتی با رویکرد کشت روی پشته های بلند و ثابت برگزار شد.

وی اظهار کرد:در این کارگاه  در خصوص فواید کاشت روی پشته ثابت، نحوه نمونه گیری جهت آزمون خاک، اصول تغذیه و ... مباحثی مطرح شد.

 وی افزود: در این کارگاه  محققین برجسته مرکز تحقیقات کشاورزی فارس و همچنین کارشناسان واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی   به همراه کارشناسان مدیریت و مراکز خدمات جهاد کشاورزی این شهرستان، کارشناسان شرکت تولیدی ادوات کشاورزی  و  تعدادی از  کشاورزان منطقه، مورخ ۹۸/۷/۳۰ در محل مزرعه حوزه تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی سده حضور داشتند.