هرگاه تفکر متحجرانه حاکمیت پیدا می کند زائیده آن تفکر پلید و زشت، فرزند ناخلف تروریست است.

جمهوری اسلامی ایران از بدو موجودیت، چه قبل از 57 و چه بعد از انقلاب و در تمام دوران طلایی و تاریخی خود  قربانگاه خونین کودکان، نوجوانان، جوانان و مردان و زنان بوده است و عده زیادی در مسلخ نادانی وناآگاهی متفکران بدعهد قربانی شده اند.
گروههایی باعناوین و برندهایی مختلف جهت دفاع از حقوق انسانها و ترویج اندیشه پلید خود، فرزندان این کیان و دیگر سرزمینها را به خاک و خون کشانده اند.

جنگ 8 ساله تحمیلی، تحمیل تفکر سنگ دلان صدامیان بوده است. کوردلانی که چشم حقیقت را بر روی خود بسته بودند عده زیادی از جوانان مارا به یغما برده اند.

اقدام پلید روزهای اخیر گروه ناپاک داعش دل هر مسلمانان وهر ایرانی را جریحه دار کرد و گروه های تروریستی بدفرجام بدانند که با شمار خرد ملت ایران هرگز مواجهه نخواهند شد و سد ایستادگی ملت در برابر یوغ ستمکاران از همان بدو انقلاب بنا نهاده شده است که خمینی کبیر مدیر این پروژه عظیم بوده است.
و خانواده های داغدار بدانند که فرزندان این کیان ماندگار نخواهند گذاشت خون شهدای این فاجعه پایمال گردد.
ما منتخبین شورای شهر اقلید این مصیبت را به آحاد ملت و خانواده بزرگ ایرانیان و بستگان معظم تسلیت گفته و علو درجات شهدا و صبر وسلامتی را برای بازماندگان از حضرت احدیت خواستاریم.
با احترام 
منتخبین شورای شهراقلید