"بسم رب الشهداء والصدیقین"

شکوه و سربلندی ایران اسلامی، مرهون مجاهدت دلیر مردانی است که در مکتب انسان ساز ولایت، درس عشق، ایثار و خدمت آموختند؛ مردانی که با دل بریدن از تمامی تعلقات به دعوتگاه یار شتافتند و برگ برگ دفتر هستی را با نام و یاد خود جلوه‌ای دیگر بخشیدند.
شهادت جامه‌ای بود که جز آن برازنده حاج قاسم نبود. اما آمریکا باید بداند بهایی را بابت این حماقت خواهد پرداخت که در مخیله سران کاخ سفید نمی‌گنجد.

شهادت مالک اشتر علی تبریک و تسلیت باد.

مدیریت پورتال شهرستان اقلید-داود مسعودی

پورتال‌شهرستان‌اقلید
گفتمان‌توسعه‌‌شهرستان‌اقلید
گفتمان‌توسعه‌شمال‌فارس
مجمع‌شهرستان‌اقلید
اتاق‌خبر