انالله و اناالیه راجعون

معلم ها برای ما دنیایی میسازند که میتوانیم آن را درک کنیم. آن ها واقعیت ها را برای ما ملموس میکنند و در راه زندگی همسفر و راهنمای ما میشوند. صبوری مثال زدنی این افراد بزرگوار است که آن ها را در یاد و خاطر ما جاودان میسازد. از دست دادن معلمان به معنی خاموشی و تاریکی مسیری است که در آن قرار داریم. به خاک سپردن استادان چیزی جز به خاک سپردن گوهری تک دانه در جهان نیست و از بازماندگان کاری جز حسرت و صبوری بر نمی آید.
ضایعه درگذشت معلمی دلسوز و مدیری مدبر سرکار خانم مسعودی را به  خانواده محترم مسعودی تسلیت عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت  و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

داودمسعودی

پورتال‌شهرستان‌اقلید
گفتمان‌توسعه‌شهرستان‌اقلید 
گفتمان‌توسعه‌شمال‌فارس
مجمع‌شهرستان‌اقلید