همکار محترم جناب آقای دکترگرامی انتصاب شما بعنوان معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید که نشان از لیاقت و توانمندی شماست راصمیمانه تبریک عرض میکنم و از خداوند منان موفقیت وسربلندی شمارا خواستارم.
همکارمحترم جناب آقای دکتر مسعودی انتصاب شمارابعنوان معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید صمیمانه تبریک عرض میکنم ، موفقیت وسربلندی شماآرزوی قلبی ماست.

ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکار محترم  جناب آقای دکترنظری بزرگوار، امیداست باتوجه به توان علمی وتجارب گران سنگ شما کمافی سابق درسنگری دیگر به دانشگاه خودتان خدمت نمایید، توفیق وسربلندی شما را ازخداوند متعال مسالت دارم.
صدیقه تقیه
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداقلید