بسم الله الرحمن الرحیم
ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا
خبر فاجعه تاسف بار آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو تهران که شهادت ومصدومیت جمعی از مردم شریف به ویژه آتش نشانان شجاع ودلیر را به دنبال داشت،موجب تاسف وتاثر عمیق اینجانب گردید.
این آتش نشانان همان دلیر مردانی هستند که باشجاعت وغیرت پا در خطرگاه آتش وحادثه می نهند ودر راه حفظ ایمنی وسلامت هموطنان از نثار جسم وجان پاک خود دریغ نمی نمایند.
عمل شجاعانه واز جان گذشتگی شما عزیزان راحل،نشان از رشادت،نوع دوستی وجلوه گر روحیه از جان گذشتگی وایثار وتبلور دفاع از ارزش ها وحفظ جان انسان هاست وبا هیچ شاخص ومعیار دنیوی قابل سنجش نمی باشد،لیکن به حکم وظیفه وبه مصداق کلام شریف من لم یشکر المخلوق،لم یشکر الخالق از ایثار وفداکاری واز جان گذشتگی آن خدمتگزاران صدیق وطن تقدیر وتشکر می نمایم وامیدوارم با اتخاذ تمهیدات مناسب،وتدبیر اعضا محترم شوراهای شهر وشهرداری ها در جهت رعایت مقررات ملی ساختمان ونظارت دقیق نظام مهندسی وشهرداری در رعایت موارد ایمنی در ساختمان ها،دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
در آخر برای دلیر مردانی که به سوی معبود شتافتند از پیشگاه حضرت دوست برایشان علو درجات وغفران الهی وبرای بازماندگان صبر جمیل واجر جزیل مسألت دارم.
احمد زرین کلاه- عضو شورای اسلامی شهر اقلید