روایت دیگر

نبرد کرونا و زنان سلحشور

تاریخ ما و راویان این تاریخ همیشه جنگجویان و قهرمانان صحنه های نبرد را به صورت و هیبت مردانه نشان داده اند و هر از گاهی نادر بعضی از شیرزنان و جنگجویان زن و زنان اهل فتوت و جوانمردی، توانسته اند خود را به این تاریخ (مرد ساخته) تحمیل کنند. فرهنگ مرد سالار کمتر مجال بروز به زنان داده است. اما در صحنه هایی از تاریخ که زنان مجال بروز یافته اند خوش درخشیده اند و نبرد کرونا از همین فرصت هاست.

نبرد سهمگین covid-۱۹ با جامعه جهانی از خوفناک ترین نبردهای ثبت شده در تاریخ است. این گونه جنگ ها که به نام اپیدمی و یا در سطح وسیع تر پاندمی خوانده می شوند به علت نامریی بودن دشمن از جنگ با دیوان روایت شده در شاهنامه نیز سخت تر است که مردان بزرگی چون رستم را می طلبید. نبرد هرچه سهمگین تر باشد به نیروهای پیشتاز و خط شکنان جسور تر و شیردل تر نیازمند است و جوانمردانی را می طلبد که بی محابا جان بر کف گیرند و شیردلانه به صف دشمن حمله کنند. بنا به خیلی از ملاحظات همیشه مردان در میدان نبرد حضور داشته و هیچ فرصتی برای بروز رشادت های جنگی زنان به جز نمونه های نادر فراهم نبوده است تا دلاوری، جان برکفی، شجاعت و ایثار خود را علاوه بر میدان های دیگر در صحنه نبرد نیز بروز دهند. اما در نبرد سهمگین کرونا این فرصت نمودار شد تا این شیرزنان، این (جوانمردان جنگجو) به عنوان پرستار و پزشک به همراه مردان و جلوتر و پر تعدادتر از آنها در خط مقدم این نبرد حضور یابند. اینان یادآور رستم دستان و اسفندیار رویین تن هستند با این تمایز که نه اسلحه قابلی دارند و نه رویین تن هستند. فقط با نیروی جسارت و روحیه قهرمانی، خود را به صف دشمن می کوبند در و بر آنها. این شیرزنان مسلح به ابزاری هستند که از آنها قهرمان ساخته است.

برای هر کدام از این صفاتی که در ذیل می آید می توان نمونه های مستند از میدان نبرد (پزشکان و پرستاران زن) در جنگ با کرونا شاهد مثال آورد. اما در این مقاله نمی گنجد و خود دلنوشته ای مفصل را می طلبد.

شجاعت، اعتماد به نفس، تصمیم گیری، فداکاری: (خانم پرستاری را دیدم که زره جنگ پوشیده و با صلابت به میدان نبرد می رفت اما در اوج فداکاری یک جنگجو، با گریه از مردم می خواست که شما آسوده در خانه بمانید.)

تحمل: (شیرزنی پرستار در لباس رزم با کرونا می گفت: یک ماه است که در خط مقدم هستم و نگران دو چیزم اول کرونا که جان مردم را نگیرد و دوم فرزندم که بی من تنهاست.)  پشتکار و استقامت، دلاوری، ازخودگذشتگی و از جان گذشتگی: (خانم پرستار ۲۴ ساله زیبایی است که خانم ۸۰ ساله کرونایی را که همچون مین میدان جنگ است را پرستاری می کند. او با ازخودگذشتگی هیچ به سرانجام خود در برخورد با این مین ترس ندارد و حتی هیچ مقایسه ای را نیز به ذهن خود راه نمی دهد.

تواضع و فروتنی: این شیرزنان به عنوان قهرمانان ملی آنچنان متواضع هستند که بی شک بعد از پایان جنگ با covid-۱۹ اگر زنده بمانند هیج توقع و درخواستی از جامعه نخواهند داشت و خواهند گفت این وظیفه شغلی ما بوده است و بس. اما مردم خیلی صمیمانه به آنها خواهند گفت: خسته نباشی دلاور، زنده باشی پهلوان. البته قهرمانی که این چنین صمیمانه مورد محبت یک ملت قرار گرفته شایسته بهترین تمجیدها و بایسته رفیع ترین تکریم ها خواهد بود. و این چه لذت بخش است.

این دلنوشته را خاضعانه تقدیم می کنم به روان پاک (قهرمان شهید جنگ کرونا) شادروان نرجس خانعلی زاده پرستار ۲۵ ساله اورژانس بیمارستان میلاد لاهیجان که ۲۵ سال زندگی هوده کرد و به پاداش این هودگی آب حیات نوشید و عمر جاودان گرفت. خدایا مخواه که زندگی ما به بیهودگی تلف شود.


پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

دکتر محمد علی حیدرنیا

متخصص پزشکی اجتماعی، دانشیار دانشکده پزشکی شهید بهشتی