مراسم تشییع و تدفین شادروان محمد رسول تدین فرزند حاج محمد عطاء ساعت 9 صبح روز سه شنبه 20 مهرماه مصادف با تاسوعای حسینی از فلکه فرمانداری به سمت بهشت فاطمیه برگزار می گردد.