سیدحسین افضلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت ایجاد سامانه استعلام خرید و فروش مسکن در کشور، گفت: الکترونیکی شدن و بررسی هوشمند معاملات مسکن می تواند به شفافیت بیشتر نقل و انتقالات کمک کند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با هوشمند شدن سیستم رصد معاملات مسکن تخلفات و کلاهبرداری ها در آن به شدت کاهش می یابد، افزود: به طور حتم با محدود سازی دخالت نیروی انسانی و تصمیمات لحظه ای و بی مورد که بعضا خارج از ضوابط صورت می گیرد عدالت اجتماعی،سرعت و کیفیت کارها بهتر خواهد بود.

هوشمند سازی رصد معاملات مسکن شفافیت در نقل و انتقالات را افزایش می دهد

وی با تاکید بر اینکه با هوشمند شدن رصد معاملات مسکن در ضمن ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات اعتمادسازی میان مردم نیز بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته با اجرای سامانه نظارت بر معاملات مسکن بسیاری از مسیرهای کلاهبرداری در حوزه نقل و انتقالات را مسدود کرده اند.

افضلی با بیان اینکه باید از تجربه کشورهای موفق در زمینه ایجاد سامانه نظارت بر نقل و انتقال مسکن استفاده کنیم، گفت: بومی سازی سامانه نظارت بر معاملات مسکن در داخل کشور می تواند اقدامی در راستای کاهش مالباختگی مردم در حوزه املاک باشد.

زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد سامانه نظارت بر نقل و انتقال مسکن فراهم است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه همه زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد سامانه نظارت بر نقل و انتقال مسکن فراهم است، افزود: در حال حاضر بسیاری از متخصصان آمادگی ایجاد این سامانه حتی با قید فوریت را داشته و از حیث سخت افزاری نیز با محدودیتی مواجه نیستیم.

وی با بیان اینکه با ایجاد سامانه مذکور بار سنگینی از دوش دولت در حوزه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در حوزه معاملات مسکن برداشته می شود، تصریح کرد: اجرای سامانه مذکور باید با جدیت پیگیری شود تا به این ترتیب امکان تخلف کاهش یافته و دست سودجویان قطع شود.

کلاهبرداری در حوزه مسکن زیاد است

افضلی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ای از پرونده های قضایی موجود در کشور مربوط به کلاهبرداری های حوزه مسکن است که از ارقام بسیار بالایی نیز برخوردار هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس آماده بررسی هر نوع طرحی در راستای ساماندهی مسکن بوده و با ایجاد سامانه نظارت بر نقل و انتقال مسکن نیز موافق است./