به گزارش پورتال شهرستان اقلید به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با اشاره به تعداد352 کارگزاری فعال و وسعت و گستردگی این کارگزاران در اقصی نقاط استان فارس از روز سوم و خاتمه  موجودی برداری از انبار کارگزاران فروش کود شیمیایی در استان فارس خبر داد .

 وی افزود :با عنایت به تغییر قیمت کود شیمیایی اوره و برابر با دستورالعمل های ابلاغی از سوی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت موجودی برداری از انبار های کارگزاران استان فارس ،5 اکیپ کارشناسی جهت انجام و تکمیل فرم های مربوطه در تاریخ 98/7/25 به  شهرستانهای آباده و اقلید ،فیروز آباد و قیرکارزین ،پاسارگاد و مرودشت ، وکازرون اعزام گردیدند .