به گزارش پرتال شهرستان اقلید به نقل از رئیس اداره ورزش و جوانان، در گردهمایی دبیران تربیت بدنی شهرستان با بیان این مطلب که: رشد ورزش شهرستان در گرو تعامل بیشتر و سازنده دو اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش است. به آسیب شناسی علل رکود ورزش پرداخت در این خصوص گفت: اگر چه عوامل زیادی در موفقیت و ضعف ورزش موثر هستند اما برخی مهمتر و نیازمند توجه بیشتری هستند زیرا بی توجهی به آنها موجب رکود در ورزش در همه سطوح می شود ازجمله عدم وجود منابع مالی موردنیاز، ضعف در باشگاه داری، عدم توجه به مقررات وقوانین و از همه مهمترضعف در تعامل اندک ادارات آموزش و پرورش و اداره ورزش وجوانان با یکدیگر است.
مسعودی در ادامه افزود رشد ورزش هر شهر و کشور از آموزش و پرورش آغاز می شود لذا برای رشد ورزش باید رشته های مختلف ورزشی و به خصوص ورزش پایه را در مدارس مورد توجه بیشتر قرار داد. بنابر این باید آموزش و پرورش در کنار اداره ورزش و جوانان وقت و انرژی مضاعفی همراه با سرمایه گذاری در مدارس را در دستور کار خود قرار دهد. البته برای به نتیجه رسیدن این تعامل باید مدیریت آن نیز به صورت صحیح هدایت شود.
 رئیس اداره ورزش وجوانان در بخش دیگری از سخنان خود درجمع دبیران تربیت بدنی شهرستان، به تدوین، مبادله و اجرای تفاهم نامه‌های مبتنی بر توسعه‌ی همکاری‌های بین دو ارگان متولی امور نوجوانان و جوانان اشاره کرد وخاطر نشان نمود این کار می‌تواند ضمن یکپارچه‌سازی و صرفه‌جویی در منابع انسانی و مالی و اجتناب از پراکندگی و موازی کاری ضامن رشد و پیشرفت این قشر سرنوشت‌ساز باشد.
حسن مسعودی درادامه هم بمنظور تحقق اهداف وماموریت های دونهاد و ایجاد زمینه های همکاری وهماهنگی و در نهایت زمینه سازی برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به مصداق هایی از محورهای همکاری متقابل اشاره کرد.
وی پیشنهاد کرد با اجرای نظام یکپارچه و جامع استعدادیابی ورزش شهرستان که مشترکاً توسط هیاتهای ورزشی و انجمن های آموزش و پرورش صورت می گیرد می توان در زمینه‌ی شناسایی و راهنمایی نونهالان، نوجوانان و جوانان دانش‌آموز و مستعد به مراکز استعدادیابی یا پایگاه‌های ورزش قهرمانی شهرستان اقدام مناسبی انجام داد.
مسعودی همچنین پیشنهاد نمود که مسئولین انجمن های ورزشی آموزش و پرورش به عنوان عضو و مسئول کمیته استعداد یابی هیات های ورزشی منصوب و مشغول به کار شوند. تا طرح شناسایی و مسیر پیشرفت استعدادهای ورزشی با همکاری طرفین، به مرحله اجرا گذاشته شود و مسیر پیشرفت استعدادها از مرحله شناسایی تا رسیدن به مرحله قهرمانی هموارتر گردد.
از دیگر پیشنهادات رئیس اداره ورزش وجوانان به دبیران تربیت بدنی فعال‌سازی کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای و برون مدرسه‌ای و برگزاری جشنواره و مسابقات ورزشی منطقه‌ای شهرستانی بود که زمینه‌ی شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را بیش از پیش فراهم فراهم می آورد.
رئیس اداره ورزش و جوانان درخاتمه هم ابراز امیدواری کرد با تعامل بیشتر هیاتهای ورزشی و دبیران تربیت بدنی، ضعف های ورزش شهرستان به سرعت برطرف شود.