به گزارش پورتال شهرستان اقلید، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، با اجرای این طرح روزانه ۲۰۰ هزار لیتر آب که پیش از این بصورت پسآب باعث تخریب محیط زیست می‌شد بازیافت و به چرخه تولید بازمی گردد.