به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، در نهمین جشنواره جاده ولایت سرهنگ بازنشسته ارتشی، علی اصغر ریگی، که از مشهد رهسپار کاروان جاده ولایت شده بود، در مراسم استقبال شهرستان اقلید استان فارس دچار حادثه شد و پس از سه روز کما، عصر امروز در بیمارستان شهرستان آباده فارس درگذشت.

در این جشنواره، دوندگان جاده ولایت، مسیر شلمچه تا مشهد مقدس به طول ۲۳۰۰ کیلومتر را با حمل پرچم مطهر امام رضا(ع) طی خواهند کرد.