به گزارش پورتال شهرستان اقلید به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اقلید در این مراسم که در حسینیه بازار برگزار شد، معاون بسیج دانشجویی استان فارس گفت: روز نهم دی، روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی های عده ای غافل و مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است.

سرگرد «رضایی» افزود: در روز نهم دی ۱۳۸۸، مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران بار دیگر با حضور خودجوش ده ها میلیونی مردم در تهران و تمامی شهرهای کشور به جهانیان اعلام شد.