به گزارش پایگاه خبری اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران، «حمید ایمنی» پاسدار بازنشسته سپاه پاسداران شهرستان قلید و رابط استان، ضمن خیرمقدم، پیرامون وظایف کلی خادم یاران رضوی، مطالبی را ارائه نمود و برای نتیجه بهتر، خادم یاران را به گروه‌هایی با سر گروه‌های ویژه هرگروه، تقسیم کرد.
در ادامه، آقای ایمنی طبق دستورالعمل آستان قدس رضوی، زمینه فعالیت هرگروه را تعیین وعوامل اجرایی و هماهنگ‌کننده‌ی گروه‎‌ها را مشخص کرد.
درپایان، هریک از گروه‌ها، همکاری خود را در ابعاد مختلف فعالیت‌ها از جمله پزشکی، آموزشی، فنی و مهندسی، تبلیغ، مشاوره، مالی و... اعلام نمودند.