به گزارش پورتال شهرستان اقلید توزیع 110 بسته معیشتی درمیان خانواده های روستای شهید پرور شهرمیان به نیابت وبرای شادی روح شهدای شهرمیان درپاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب مبنی بر رزمایش همدلی پنج شنبه شب 1399/02/04 توسط خیرین محترم روستای شهرمیان انجام گرفت