به گزارش پورتال شهرستان اقلید به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقلید ازنمونه گیری محصولات گواهی شده جهت اخذ گواهی حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی شهرستان خبر داد.

وی افزود :نمونه گیری از  محصولات گواهی شده  جهت ارسال به آزمایشگاه و بررسی باقیمانده سموم ، فلزات سنگین و ... منتهی به دریافت گواهی حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی( ICM) با هدف استفاده بهینه از سموم و کودهای شیمیایی و نیز ترویج تولیدمحصول گواهی شده و استاندارد انجام شد.