به گزارش "ایثار"، موکب الشهدا در طی این چند روز که از شروع مراسم پیاده روی اربعین حسینی می گذرد، پذیرای زوار چهار استان فارس، یزد، کرمان و خراسان جنوبی شده است که زائران شان در مسیر یاسوج و خوزستان به مرز در حرکت بودند.
گفتنی است اسکان و نیز ارائه خدمات ویژه، از جمله مساعدت هایی است که موکب الشهدای ایثارگران در اختیار زائران اربعین حسینی قرار می دهد.