به گزارش پورتال شهرستان اقلید، برنامه زمان‌بندی قطعی برق پنج‌شنبه (28 تیرماه) در شهرستان اقلید به‌صورت زیر است: