به گزارش پورتال شهرستان اقلید مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، گفت: این میزان محصول از ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار باغ‌های بارور استان فارس برداشت شده است.

مجید رضا پاکاری با بیان اینکه میزان باغ‌های به در استان فارس ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار است، افزود: مهم‌ترین ارقام به تولیدی استان فارس شامل رقم‌های خمره‌ای و شیشه‌ای است.
وی افزود: شهرستان‌های اقلید، سپیدان، شیراز، خرم بید، و نی ریز از شهرستان‌های تولید کننده به در استان فارس هستند.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی فارس گفت: متوسط برداشت به در هر هکتار ۸ تن است.