به گزارش پورتال شهرستان اقلید غلامرضا صابری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در اقلید درباره برداشت خوشه‌های طلایی گندم از مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید اظهار کرد: به‌منظور کسب درآمدهای غیرشهریه‌ای و تحقق سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی در افزایش درآمدهای غیرشهریه‌ای ۲۰ هکتار از زمین‌های زراعی مزرعه آموزشی و تحقیقاتی این واحد دانشگاهی زیر کشت گندم از رقم پیشگام رفت و موفق شدیم بیش از ۱۰۰ تن گندم برداشت کنیم.

وی افزود: اکنون با برداشت ۱۰۸ تن گندم مرغوب و واگذاری آن به سیلوهای دولتی، زمینه مناسبی برای فعالیت‌های درآمدزایی غیرشهریه‌ای در راستای بهره‌مندی از استعدادهای این واحد دانشگاهی فراهم شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید اضافه کرد: علاوه بر کاشت گندم، بیش از ۱۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی این واحد دانشگاهی زیر کشت لوبیا بوده که به فراخور سررسید زمان بهره‌برداری و برداشت خواهد شد.

صابری خاطرنشان کرد: گندم ازنظر میزان تولید و سطح زیر کشت مهم‌ترین محصول کشاورزی ایران در مناطق مختلف کشور است و ازنظر اقتصادی و تأمین غذای اصلی مردم اهمیت فراوانی دارد.

وی عنوان کرد: امید است بتوانیم با تکیه بر توان کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید در زمینه تولید منابع درآمدی غیر از شهریه دانشجویی گام‌های مؤثری برداریم.