به گزارش پورتال شهرستان اقلید، احد فتوحی روز سه شنبه در بازدید از نواحی صنعتی حسن آباد، تیمارجان و شهرک صنعتی اقلید ۱ افزود : شهرستان اقلید از لحاظ آمار تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد شده، رتبه نخست استان فارس را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در این شهرستان هم اکنون، شهرک‌های صنعتی اقلید ۱ و ۲، و نواحی  صنعتی تیمارجان ،خنجشت، حسن‌آباد و سده راه اندازی شده است و کار واگذاری زمین در همه این شهرک ها و نواحی صنعتی انجام می شود.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت: در حال حاضر ۱۲۲ قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان در شهرک های صنعتی اقلید منعقد شده که شهرک صنعتی اقلید ۱ با دارا بودن ۸۵ قرارداد بیشترین تعداد قرارداد و پس از آن ناحیه صنعتی تیمارجان با ۱۹ قرارداد، ناحیه صنعتی سده با هفت قرارداد، نواحی صنعتی خنجشت و حسن آباد هرکدام با پنج قرارداد و اقلید۲نیز با یک  قرارداد درجایگاه های بعدی قرار دارند.

فتوحی افزود: در قالب این قراردادها جمعا ۵۰ هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی نیز در این شهرک های صنعتی با اشتغال افزون بر ۴۰۰ نفر در مرحله بهره برداری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، با بیان اینکه در شهرک‌های صنعتی اقلید در مجموع ظرفیت استقرار پنج هزار واحد تولیدی صنعتی صنفی خدماتی و کارگاهی فراهم شده است گفت: با توجه به اینکه در افق توسعه صنعتی شهرستان شهرکها و نواحی صنعتی از جایگاه ویژه‌ای برای جذب و استقرار سرمایه گذاران برخوردار هستند توسعه زیرساخت ها نیز متناسب با جذب سرمایه گذار در دستور کار قرار دارد.

فتوحی افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از شهرک صنعتی اقلید۱ نیز به متقاضیان واگذار و این شهرک جز شهرک های صنعتی تقاضا محور شهرستان قرار دارد کار توسعه این شهرک صنعتی نیز در مرحله انجام است که امیدواریم با الحاق اراضی اطراف شهرک صنعتی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود .

وی با بیان اینکه مشوق های سرمایه گذاری در مناطق محروم و کم توسعه یافته درشهرک‌ها و نواحی صنعتی اقلید اعمال می‌شود، اظهارکرد: متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرک ها و نواحی تنها ۱۰ درصد از حق انتفاع را به صورت نقدی پرداخت می کنند و مابقی مبلغ نیز در اقساط ۴۸ ماهه از متقاضیان اخذ می شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس همچنین درجلسه با اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقلید۱ از واگذاری امور راهبری این شهرک صنعتی به شرکت خدماتی متشکل از صنعتگران مستقر در این شهرک صنعتی خبردادوگفت: واگذاری امور شهرک صنعتی به شرکت خدماتی ،بستر مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب به صنعتگران فراهم می کند و شرکت شهرک های صنعتی نیز حمایت های لازم را از این شرکت در راستای  اداره بهتر شهرک صنعتی انجام خواهد داد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس  در ادامه از واگذاری اراضی صنعتی فاز عملیاتی  شهرک صنعتی اقلید ۱به سرمایه گذاران خبر دادوگفت:با توجه به استقبال سرمایه گذاران ،عملیات اجرایی طرح توسعه در اراضی به مساحت ۵۰هکتار انجام و با مدل های تشویقی آماده واگذاری به متقاضیان خواهد شد.

شهرستان اقلید در فاصله ۲۱۱ کیلومتری شمال شیراز دراستان فارس قرار دارد.