به گزارش پورتال شهرستان اقلید به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، باند شرقی بلوار آیت الله شیخ محسنی با اعتبار یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان و روشنایی بلوار آیت الله شیخ محسنی با اعتبار ۲۱۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.
همچنین ساخت ساختمان خیرساز مرکز درمانی و خدماتی مصطفائیه به همت ورثه مرحوم محمد تقی مصطفوی با اعتبار اولیه ۱۶ میلیارد تومان آغاز شد.