به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ؛ جامع مدیر کل هواشناسی فارس بیان کرد: شهرستان سپیدان با 11 میلی متر بارندگی، فیروزآباد11 میلی متر و فراشبند 10 میلی متر بیشترین میزان بارندگی را داشته اند که میزان بارندگی در شهرستان های زرین دشت ، آباده، لامرد و صفا شهر با کمتر از یک میلی متر ثبت شده است.

جامع گفت: ارسنجان 2میلی متر ، استهبان 4میلی متر، بوانات 4 میلی متر ، تخت جمشید 1 میلی متر و جهرم 2 میلی متر و اقلید 2 میلی متر بارش باران اندازه گیری شده است. 

در بارندگی این سامانه  همچنین در سروستان 8 میلی متر ، شیراز 4 میلیمتر ، فسا 5 میلی متر ، نورآباد 5 میلی متر ،قیروکارزین 5 میلی متر ، کازرون 6 میلی متر ، نی ریز  1 میلی متر و شهرک گلستان شیراز 9 میلی متر باران ثبت شد.

 همچنین  در شهر اردکان 1 سانتی متر برف باریده است و شهرستان لار و لامرد سهمی از این سامانه بارشی نداشت البته این سامانه تا فردا در استان فعال و ادامه دارد.