به گزارش خبرگزاری صدا و  سیما، مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس گفت: بیشترین میزان بارندگی در این سامانه در شهرستان سپیدان با 200  میلی متر ثبت شد.
جامع افزود: بارندگی در  آباده 0 ،‌ ارسنجان7 ،‌استهبان 0 ، اقلید 9 ،‌ایزدخواست 2  ،‌بوانات 12 ،‌مرودشت 12 ،‌جهرم  1 ،‌خنج 0 داراب  0 ،‌ درودزن 15 ،‌زرقان 4،‌زرین دشت  0 ٰ‌،سروستان 2،‌شیراز  3،‌صفاشهر  7،‌فراشبند 6،‌فسا 0،‌فورگ داراب 0،‌فیروزآباد   15،‌قیروکازرین 0،‌کازرون   26،‌لارستان 0 ،‌لامرد 0،‌نور آباد ممسنی 10،‌نی ریز 0 و شهرک گلستان شیراز   16 گزارش شده است .

این سامانه بارشی که از امروز وارد فارس شده تا روز جمعه در استان فعال است.