شهرداری اقلید به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد از طریق مزایده ی کتبی نسبت به اجاره املاک خود در سطح شهر به شرح ذیل و با قیمت پایه کارشناسی برای مدت دو سال شمسی اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 95/11/23 به شهرداری مراجعه نماید