به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، احد فتوحی در جلسه با فرماندار اقلید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مناسب موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد و اظهار داشت: می‌توان در راستای ایجاد اشتغال از ظرفیت این شهرک‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به 291 هکتار اراضی که در اختیار شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان اقلید قرار دارد، افزود: 215 هکتار از این اراضی صنعتی هستند که تاکنون 80 قرارداد سرمایه‌گذاری با متقاضیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اقلید منعقدشده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اختصاص مشوق‌های سرمایه‌گذاری بین 50تا 90درصدی در شهرک ها و نواحی صنعتی اقلید، گفت: 20 واحد صنعتی با اشتغال‌زایی 200 نفر در این شهرستان در مرحله بهره‌برداری و تولید قرار دارند.

فتوحی کاهش سهم پرداخت نقدی قیمت زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سده، اقلید 2 و حسن‌آباد به 5 درصد و افزایش مدت پرداخت اقساط به 48 ماه را ازجمله مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای استفاده هرچه بیشتر صنعتگران و سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های موجود در این شهرک‌ها خواند.

وی تصریح کرد: 90 درصد از اسناد تعهدی سرمایه‌گذاران در این شهرک‌ها به‌شرط بهره‌برداری طرح طی برنامه زمان‌بندی و نیز ایجاد اشتغال بر اساس جواز تأسیس، به آن‌ها بازگردانده می‌شود.

این مقام مسؤول به کاهش سهم پرداخت نقدی قیمت زمین به 5 درصد و افزایش مدت پرداخت اقساط به 48 ماه در شهرک صنعتی خنجشت اقلید اشاره کرد و بیان کرد: در این شهرک صنعتی نیز به‌شرط بهره‌برداری از طرح، طی برنامه زمان‌بندی و نیز ایجاد اشتغال بر اساس جواز تأسیس تا سقف 70 درصد از اسناد تعهدی سرمایه‌گذاران و صنعتگران به آن‌ها بازگردانده می‌شود.

فتوحی مطرح کرد: کاهش سهم پرداخت نقدی قیمت زمین به 10 درصد و افزایش مدت پرداخت اقساط از 36 ماه به 42 ماه و بازگرداندن 50 درصد از اسناد تعهدی به‌شرط بهره‌برداری طی برنامه زمان‌بندی و نیز ایجاد اشتغال بر اساس جواز تأسیس برای فعالان صنعتی در شهرک صنعتی شماره یک اقلید از دیگر مشوق‌هایی در نظر گرفته‌شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان در ناحیه صنعتی تیمارجان نیز با پرداخت 30 درصد از مبلغ حق انتفاع به‌صورت نقدی و باقیمانده در اقساط 30 ماهه می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و تولید اقدام کنند.