به گزارش خبرگزاری فارس از اقلید، مسابقات فوتسال نوجوانان استان فارس به میزبانی تیم غدیر این شهرستان صبح امروز در سالن سرداران مجموعه ورزشی انقلاب اقلید آغاز شد.

تیم‌های طاها و غدیر اقلید، پاس و وحدت داراب، آینده‌سازان و عقاب رستم، تربیت آباده، ستاره‌سرخ مرودشت و غدیر فسا در این دوره از مسابقات شرکت می‌کنند که عصر روز سه‌شنبه وارد شهرستان اقلید شدند.

برنامه مسابقات فوتسال نوجوانان استان فارس به میزبانی شهرستان اقلید که از امروز به مدت سه روز در سالن سرداران مجموعه ورزشی انقلاب پیگیری می‌شود به شرح زیر است:

1 - چهارشنبه  22 شهریورماه جاری  8 صبح  ستاره‌سرخ مرودشت-پاس داراب
2 - چهارشنبه  922 شهریورماه جاری صبح  آینده‌سازان رستم-طاها اقلید
3 - چهارشنبه 22 شهریورماه جاری 10 صبح  وحدت داراب-تربیت آباده
4 - چهارشنبه  22 شهریورماه جاری 11 صبح  غدیر اقلید-غدیر فسا
5  -چهارشنبه  22 شهریورماه جاری  4 عصر  ستاره‌سرخ مرودشت-طاها اقلید
6 - چهارشنبه  22 شهریورماه جاری  5 عصر  پاس داراب-آینده سازان رستم
7 - چهارشنبه  22 شهریورماه جاری 6 عصر  عقاب رستم-غدیر فسا
8 - چهارشنبه  22 شهریورماه جاری 7 عصر  وحدت داراب-غدیر اقلید
9  -پنج‌شنبه  23 شهریورماه جاری  8 صبح  ستاره‌سرخ مرودشت-آینده سازان رستم
10  -پنج‌شنبه  23 شهریورماه جاری  9 صبح  طاها اقلید-پاس داراب
11 - پنج‌شنبه  23 شهریورماه جاری  10 صبح  عقاب رستم-وحدت داراب
12 - پنج‌شنبه  23 شهریورماه  11 صبح  تربیت آباده-غدیر اقلید
13  -پنج‌شنبه  23 شهریورماه جاری  4 عصر  غدیر فسا-وحدت داراب
14 - پنج‌شنبه  23 شهریورماه جاری  5 عصر  تربیت آباده-عقاب رستم
15  -جمعه  24 شهریورماه جاری  9 صبح  غدیر فسا-تربیت آباده
16 - جمعه  24 شهریورماه جاری  10 صبح  غدیر اقلید-عقاب رستم
17 - جمعه  24 شهریورماه جاری  4 عصر  اول گروه A-دوم گروه B
18  -جمعه  24 شهریورماه جاری  5 عصر  اول گروه B-دوم گروه A
19  -شنبه  25 شهریورماه جاری  9 صبح  رده‌بندی
20 - شنبه  25 شهریورماه جاری  10صبح  فینال