به گزارش پورتال شهرستان اقلید به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، مرکز فارس، مدیر آموزش و پرورش اقلید گفت: این زمین چمن با مساحت حدود ۲۴۵ متر مربع و با اعتباری افزون بر ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش فارس، درآمد‌های اختصاصی آموزش و پرورش اقلید و مشارکت مدرسه ساخته و به بهره برداری رسید.
محمود میرسلیمانی افزود: این دومین زمین چمن مصنوعی است که امسال در آموزش و پرورش اقلید افتتاح شده است.