به گزارش پورتال شهرستان اقلید سید حسین افضلی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اقلید، اظهار داشت: شفاف شدن آرای نمایندگان نه‌تنها باعث آگاهی مردم از دیدگاه نمایندگان می‌شود، بلکه قدم مهمی در راستای ترویج یکرنگی و احساس مسؤولیت بیشتر نمایندگان است.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح، هر نماینده زیر ذره‌بین مردم قرار می‌گیرد و لازم است رأی خود را بر مبنای علم و اطلاع دقیق از موضوع موردبحث ارائه دهد.

افضلی تصریح کرد: با تحقق این امر مجلس نیز به‌مرور جایگاه تخصصی و تحلیلی خود را پیدا می‌کند به‌گونه‌ای که به دلیل نقد آراء نمایندگان توسط توده مردم، اعم از خواص و عوام، با گذشت زمان سره از ناسره جدا می‌شود و افراد متخصص واقعی و غیر وابسته به جناح‌ها تمایل بیشتری برای حضور در این صحنه‌ها از خود نشان می‌دهند.

نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید دقت شود عده‌ای از این موضوع به‌عنوان ابزار فشار و جوسازی در جهت نیات خاص و یا جناح خاصی استفاده نکنند.