Friday 12 August 2022 | جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

شهر سده میزبان گردشگران تابستان
" type="video/mp4"> متاسفانه مرورگر شما از قابلیت پخش آنلاین پشتیبانی نمی کند !

شهر سده میزبان گردشگران تابستان

هوای مطبوع و خنک اقلید گردشگران را به بخش سده این شهرستان کشانده تا از طبیعت بکر این منطقه استفاده کنند.

دریافت