Friday 12 August 2022 | جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

کوچ عشایر در فارس‎

عشایر کوچنده فارس هر ساله با تغییر فصل از مناطق قشلاقی به مناطق ییلاق‌نشین فارس در شهرستان اقلید، بخشی از استهبان و بخش‌های مختلف شیراز کوچ می‌کنند. پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین شرایط سخت کوچ پیاده، عشایر را بر این داشته تا گوسفندان و همچنین وسایل زندگی خود را با خودرو جابجا کنند. اما در این میان اندکی از عشایر هنوز به کوچ پیاده می‌پردازند ولی خانواده و وسایل خانه را با خودرو به محل اسکان جدید انتقال می‌دهند.