Wednesday 15 July 2020 | چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

استقبال مردم دژکرد و سده از دکتر لاریجانی

استقبال مردم دژکرد و سده شهرستان اقلید از دکتر لاریجانی