۲۳° c
قسمتی ابری
بیشینه دما : ۳۳° c
کمینه دما : ۱۶° c
پرتال اقلید , شهرستان اقلید