سلام بر شهیدان راه خدا 

آنقدر دلا دلا دویدند 
تا ما بتوانیم راست راست راه برویم 

سخنرانی:
آیت الله موسوی هشترودی
عضو جامعه مدرسین قم 

راوی و خاطره گویی:
سرهنگ پاسدار حمید گرامی 
مدیر کل حفظ آثار شهدا استان فارس 

مجری توانمند استانی:
مصطفی دهقانی 
معاونت فرهنگی کانونهای مساجد استان فارس 

همراه با گروه فیلم برداری از :
صدا و سیمای مرکز استان فارس